• dingbu1

2020 ניתוח שוק בגדי יוגה בסין דוח-סקר מצב שוק ותכנון אסטרטגיית פיתוח

מאז 2020, תעשיית בגדי היוגה שמרה על התפתחות יציבה, אך עקב ההתפרצות העולמית של COVID-19, תעשיית בגדי היוגה בסין הושפעה במידה מסוימת. אבל עם חידוש העבודה והייצור בארץ, תעשיית בגדי היוגה חוזרת בהדרגה לצמוח. בטווח הארוך, למגיפה יש השפעה מועטה יחסית על תעשיית בגדי היוגה בשוק המקומי העצום. נכון לעכשיו, ההתפתחות הכלכלית של סין טובה, רמת ההכנסה של התושבים משתפרת ללא הרף, ומספקת סביבת צריכה טובה בשוק לתעשיית בגדי היוגה. המדיניות התעשייתית מספקת סביבה עסקית טובה לתעשיית בגדי היוגה, וגם מספקת ערבות מדיניות טובה למשקיעים.

בשנים האחרונות, מנקודת המבט של ההשקעה והפיתוח של תעשיית בגדי היוגה המקומית, תעשיית בגדי היוגה חביבה על הבירה. מהנתונים הסטטיסטיים, סולם ההשקעות של תעשיית בגדי היוגה בשנת 2019 הגיע ל-*** 100 מיליון יואן. ניתן להראות כי לתעשיית בגדי היוגה יש יכולת טובה למשוך השקעות.

news1

תחזית צמיחת השקעות בגדי היוגה בסין

 עם הפיתוח המתמשך של כלכלת סין לקראת איכות, דגלו חדשנות תעשייתית. תעשיית בגדי היוגה בסין נכנסת לשלב הפיתוח, השקעה איכותית בתעשייה משמשת בעיקר לחדשנות טכנולוגית, מחקר ופיתוח מוצרים וכו', התעשיות הקשורות בטווח הקצר גם יגדילו את ההשקעה כדי לקבל יותר תחרותיות בשוק, ובכך יזכו ב- שוק רחב יותר, כך שהענף ימשיך להרחיב את היקף ההשקעות, צמיחת ההשקעות צפויה לשמור על צמיחה יציבה.

תחזית צמיחה בהשקעות של תעשיית בגדי היוגה בסין מ-2020 עד 2026

news2

מדד ריכוזיות השוק בתעשייה הוא שיטת המדידה הנפוצה ביותר. על פי תקן הסיווג של דרגת הריכוז התעשייתי של הכלכלן האמריקאי ביין ו-MitI היפנית, מבנה השוק התעשייתי מחולק באופן גס לשתי קטגוריות: סוג אוליגופוליסטי (CR8≥40) וסוג תחרותי (CR8 < 40%). ביניהם, סוג אוליגופול מחולק לסוג אוליגופול גבוה במיוחד (CR8≥70%) וסוג אוליגופול בריכוז נמוך (40%≤CR8 < 70%). הסוג התחרותי מתחלק עוד יותר לסוג תחרותי בריכוז נמוך (20%≤CR8 < 40%) וסוג תחרותי מבוזר (CR8 < 20%).

מנקודת המבט של ריכוז שוק בגדי היוגה בשנת 2019, CR4 של כל הענף הוא **%.

סיווג מבנה השוק על ידי American Bain & Company

news3

 China Report רשת היא דו"ח ניתוח בכיר בתעשייה, ספקית דוחות מחקר מעמיקים בשווקים ופורטל מידע תעשייתי מקיף של הקבוצה העולמית. "דוח ניתוח שוק בגדי יוגה בסין לשנת 2020 - סקר סטטוס שוק ותכנון אסטרטגיית פיתוח" מכסה את נתוני התעשייה העדכניים ביותר, נקודות חמות בשוק, תכנון מדיניות, מודיעין תחרותי, תחזית שוק, אסטרטגיית השקעה ותוכן אחר. נוסף על ידי מספר רב של תרשימים אינטואיטיביים כדי לעזור לארגונים בענף זה לתפוס במדויק את מגמת הפיתוח בתעשייה, מגמת הזדמנויות בשוק, פיתוח נכון של אסטרטגיה תחרותית ארגונית ואסטרטגיית השקעה. בהתבסס על נתונים מוסמכים שפורסמו על ידי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, מינהל המכס הכללי ומרכז המידע הממלכתי, כמו גם מחקרי השטח של המרכז שלנו על התעשייה, ובשילוב עם סביבת התעשייה, דו"ח זה עורך מחקר וניתוח שוק ממספר נקודות מבט כולל תיאוריה לפרקטיקה, מאקרו למיקרו.

זהו אחד מבסיסי ההחלטות החשובים עבור מפעלי תעשייה, חברות השקעות רלוונטיות ומשרדי ממשלה כדי לתפוס במדויק את מגמת הפיתוח בתעשייה, להבין את דפוס התחרות בתעשייה, להימנע מסיכוני תפעול והשקעה ולקבל החלטות אסטרטגיות נכונות בתחרות והשקעה. דוח זה הוא כלי חיוני להבנה והשקעה בתעשייה. תצוגה של מחקר היא ייעוץ תעשייתי ידוע בתעשייה, יש צוות מומחים בכיר, לאורך השנים כבר אלפי ארגונים, יועצים, מוסדות פיננסיים, איגודי תעשייה, משקיעים בודדים מספקים דו"ח ניתוח מקצועי בתעשייה, כגון מכסה הלקוח huawei, China Petroleum, China Telecom, China Building, וארגונים מובילים בתעשייה כגון HP, Disney, וזכה להכרה רחבה על ידי לקוחות.

נתוני דו"ח מחקר זה השתמשו בעיקר בנתונים סטטיסטיים לאומיים, מינהל מכס כללי, נתוני סקר שאלונים, נתונים שנאספו על ידי משרד המסחר ומאגרי מידע נוספים. ביניהם, הנתונים המקרו-כלכליים מגיעים בעיקר מהלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, חלק מהנתונים הסטטיסטיים התעשייתיים מגיעים בעיקר מהלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ונתוני מחקרי שוק, נתוני ארגונים מגיעים בעיקר מהמאגר הסטטיסטי של ארגונים גדולים ובורסות של הלשכה הלאומית. הלשכה לסטטיסטיקה ונתוני המחירים מגיעים בעיקר ממאגרי מידע שונים של ניטור שוק. שיטות ניתוח התעשייה שאומצו בדוח מחקר זה כוללות את ניתוח מודל חמשת הכוחות של פורטר, ניתוח SWOT וניתוח PEST, כדי לבצע ניתוח מקיף של הסביבה הפנימית והחיצונית של התעשייה, ולנתח את המגמה הנוכחית של המצב הכלכלי הלאומי, מגמת התפתחות השוק. ונקודות חמות בתעשייה באמצעות אנליסטים בכירים. חזה את כיוון הפיתוח העתידי, הנקודות החמות המתעוררות, מרחב השוק, מגמת הטכנולוגיה ואסטרטגיית הפיתוח העתידית של התעשייה.

[דוח מתאר]

פרק ראשון: סקירה כללית של התפתחות תעשיית בגדי היוגה בסין מ-2017 עד 2020
החלק הראשון הוא סקירה כללית של התפתחות תעשיית בגדי היוגה
I. הגדרה של תעשיית בגדי יוגה
שניים, מבוא מידע בסיסי לתעשיית בגדי היוגה
3. ניתוח מאפייני הפיתוח של תעשיית בגדי היוגה
החלק השני הוא הניתוח של שרשרת התעשייה במעלה הזרם ומורד הזרם של תעשיית בגדי היוגה הסינית
I. מבוא לעיקרון מודל השרשרת התעשייתית
שניים, ניתוח שרשרת תעשיית בגדי היוגה
3. ניתוח שרשרת שרשרת תעשייתית של תעשיית בגדי היוגה הסינית
1. תעשייה במעלה הזרם
2. תעשיות במורד הזרם
חלק שלישי: ניתוח מחזור החיים של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. סקירה כללית של תורת מחזור החיים של תעשיית בגדי היוגה
שנית, ניתוח מחזור החיים של תעשיית בגדי היוגה
החלק הרביעי ניתוח המדדים הכלכליים של תעשיית בגדי היוגה
I. ניתוח רווחים של תעשיית בגדי היוגה
שניים, ניתוח המחזור הכלכלי של תעשיית בגדי היוגה
שלוש, ניתוח ערך מוסף של תעשיית בגדי היוגה
סעיף 5: ניתוח חסמי כניסה של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. ניתוח חסמים פיננסיים בתעשיית בגדי היוגה
שניים, ניתוח מחסומים טכניים בתעשיית בגדי היוגה
iii. ניתוח מחסומי כישרונות בתעשיית בגדי היוגה
Iv. ניתוח מחסומי מותג בתעשיית בגדי היוגה
V. ניתוח מחסומים אחרים בתעשיית בגדי היוגה

פרק שני: ניתוח סטטוס התפתחות שוק בגדי היוגה 2017-2020 העולמי
המפגש הראשון הוא סקירה של קורס הפיתוח של תעשיית בגדי היוגה העולמית
החלק השני הוא ההפצה האזורית של שוק תעשיית בגדי היוגה העולמי
החלק השלישי ניתוח שוק אזורי של תעשיית בגדי יוגה אסייתית
I. ניתוח מצב השוק הנוכחי של תעשיית בגדי היוגה באסיה
II. ניתוח גודל שוק וביקוש בשוק של תעשיית בגדי היוגה באסיה
שלישית, ניתוח פוטנציאל השוק של בגדי יוגה באסיה
סעיף רביעי: ניתוח שוק אזורי של תעשיית בגדי היוגה בצפון אמריקה
1. ניתוח מצב השוק של תעשיית בגדי היוגה בצפון אמריקה
II. ניתוח גודל השוק והביקוש בשוק של תעשיית בגדי היוגה בצפון אמריקה
3. ניתוח סיכויי השוק של תעשיית בגדי היוגה בצפון אמריקה
סעיף נגד ניתוח שוק של תעשיית בגדי היוגה של האיחוד האירופי
1. ניתוח מצב השוק של תעשיית בגדי היוגה של האיחוד האירופי
II. גודל שוק וניתוח ביקוש בשוק של תעשיית בגדי יוגה באיחוד האירופי
3. ניתוח סיכויי שוק של תעשיית בגדי היוגה של האיחוד האירופי
סעיף שישי: ניתוח של מפעלי מפתח בתעשיית בגדי היוגה העולמית
תחזית מגמת התפוצה של סעיף 7 של תעשיית בגדי היוגה העולמית מ-2021 עד 2026
תחזית סעיף 8 של גודל השוק העולמי של תעשיית בגדי היוגה מ-2021 עד 2026

הפרק השלישי מנתח את סביבת הפיתוח של תעשיית בגדי היוגה בסין
חלק ראשון ניתוח של הסביבה המקרו-כלכלית של סין
I. ניתוח צמיחת התמ"ג של סין
שנית, ניתוח מצב פיתוח כלכלי תעשייתי
ניתוח השקעות בנכסים קבועים חברתיים
הכמות הכוללת של בגדי היוגה הנצרכת על ידי החברה כולה
5. ניתוח גידול ההכנסה של התושבים העירוניים והכפריים
ניתוח השינויים במחירים לצרכן
ניתוח מצב ההתפתחות של סחר חוץ
חלק שני: ניתוח סביבת מדיניות של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. המצב הנוכחי של מערכת הרגולציה בתעשייה
מדיניות ותקנות עיקריות של הענף
חלק שלישי: ניתוח פיתוח הסביבה החברתית של תעשיית בגדי היוגה בסין
1. ניתוח אוכלוסייה וסביבה
2. ניתוח סביבה חינוכית
ניתוח סביבה תרבותית
Iv. ניתוח סביבה אקולוגית
חמישית, ניתוח מושגי צריכה

פרק רביעי: פעולת תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק הראשון הוא הצגת הפיתוח של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. סקירת מהלך הפיתוח של הענף
שנית, ניתוח חדשנות בתעשייה
שלוש, ניתוח מאפייני פיתוח בתעשייה
החלק השני הוא ניתוח גודל השוק של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק השלישי של ניתוח אספקת בגדי היוגה בסין
החלק הרביעי של תעשיית בגדי היוגה בסין ניתוח ביקוש
סעיף 5: ניתוח איזון בין היצע וביקוש של תעשיית בגדי היוגה בסין
סעיף שישי: ניתוח מגמת ההתפתחות של תעשיית בגדי היוגה בסין

הפרק החמישי של תעשיית בגדי היוגה בסין ניטור נתוני תפעול
החלק הראשון של ניתוח מידות תעשיית בגדי היוגה בסין
האחד, ניתוח מבנה הכמות של הארגון
II. ניתוח גודל הנכסים בתעשייה
החלק השני של ייצור ושיווק תעשיית בגדי היוגה הסינית וניתוח עלויות
1. נכסים שוטפים
שנית, ניתוח הכנסות ממכירות
שלוש, ניתוח אחריות
Iv. ניתוח סולם רווחים
ניתוח ערך הפלט
החלק השלישי של ניתוח המדדים הפיננסיים של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. ניתוח רווחיות בתעשייה
שנית, ניתוח כושר פירעון בתעשייה
3. ניתוח יכולת הפעולה בתעשייה
Iv. ניתוח יכולת פיתוח בתעשייה

פרק שישי: 2017-2020 ניתוח דפוסי שוק בגדי יוגה סינית
החלק הראשון של ניתוח סטטוס התחרות בתעשיית בגדי היוגה הסינית
I. ניתוח התחרות של תעשיית בגדי היוגה בסין
2. ניתוח המותגים הגדולים של תעשיית בגדי היוגה בסין
חלק שני: ניתוח ריכוז של תעשיית בגדי יוגה בסין
1. ניתוח ריכוזיות השוק של תעשיית בגדי היוגה הסינית
2. ניתוח של מידת ריכוז הארגון של תעשיית בגדי היוגה הסינית
החלק השלישי הוא הבעיות של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק הרביעי הוא ניתוח האסטרטגיה של תעשיית בגדי היוגה הסינית לפתרון בעיות
החלק החמישי של ניתוח התחרותיות של תעשיית בגדי היוגה בסין
1. גורמי ייצור
שניים, תנאי דרישה
3. תמיכה ותעשיות נלוות
Iv. אסטרטגיה ארגונית, מבנה ותחרות
V. תפקיד הממשלה

פרק שביעי: 2017-2020 תעשיית בגדי היוגה הסינית דורשת מאפיינים וניתוח דינמי
החלק הראשון של תעשיית בגדי היוגה בסין הדינמיקה של שוק הצרכנים
החלק השני הוא ניתוח המאפיינים של תעשיית בגדי היוגה הסינית
1. העדפת דרישה
שנית, העדפת מחיר
3. העדפת מותג
4. העדפות אחרות
החלק השלישי של ניתוח עלויות תעשיית בגדי היוגה
רביעית, ניתוח הגורמים המשפיעים על המחיר של תעשיית בגדי היוגה
1. גורמי היצע וביקוש
2. גורם עלות
שלוש, גורמי ערוץ
4. גורמים נוספים
החלק החמישי של ניתוח מחירי תעשיית בגדי היוגה הסינית
החלק השישי של תעשיית בגדי היוגה בסין תחזית מגמת מחיר ממוצעת
I. גורמים המשפיעים על המחיר של תעשיית בגדי היוגה בסין
שניים, תחזית בגדי יוגה בסין תחזית מחיר ממוצעת
שלוש, תחזית בגדי יוגה בסין ממוצעת במחירים

פרק שמיני: 2017-2020 ניתוח מצב השוק האזורי של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק הראשון הוא חלוקת גודל השוק האזורי של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק השני של ניתוח שוק בגדי היוגה במזרח סין
I. סקירה כללית של מזרח סין
2. ניתוח הסביבה הכלכלית במזרח סין
3. ניתוח גודל שוק בגדי היוגה במזרח סין
רביעית, תחזית גודל שוק בגדי היוגה במזרח סין
סעיף שלישי ניתוח שוק במרכז סין
I. סקירה כללית של מרכז סין
2. ניתוח הסביבה הכלכלית במרכז סין
3. ניתוח גודל שוק בגדי היוגה במרכז סין
רביעית, תחזית גודל השוק של בגדי יוגה במרכז סין
סעיף 4 ניתוח שוק של דרום סין
I. סקירה כללית של דרום סין
2. ניתוח הסביבה הכלכלית בדרום סין
3. ניתוח גודל שוק בגדי היוגה בדרום סין
רביעית, תחזית גודל שוק בגדי היוגה בדרום סין

פרק 9 מצב התחרות של תעשיית בגדי היוגה בסין מ-2017 עד 2020
סעיף 1 ניתוח מבנה התחרות של תעשיית בגדי היוגה בסין (מודל חמשת הכוחות של פורטר)
תחרות בין מפעלים קיימים
ניתוח נרשמים פוטנציאליים
iii. ניתוח איומים של תחליפים
Iv. כוח המיקוח של הספקים
V. כוח מיקוח של לקוחות
חלק שני: ניתוח SWOT של תעשיית בגדי היוגה הסינית
ראשית, ניתוח יתרון בתעשייה
2. ניתוח חסרונות בתעשייה
3. ניתוח הזדמנויות בתעשייה
Iv. ניתוח איומים בתעשייה
סעיף 3 ניתוח של הסביבה התחרותית של תעשיית בגדי היוגה הסינית (PEST)
I. סביבת מדיניות
2. סביבה כלכלית
שלישית, סביבה חברתית
Iv. סביבה טכנית

פרק 10 ניתוח ארגוני של תעשיית בגדי היוגה (מותאם עם עדכון נתונים)
סעיף 1 מפעל
א. פרופיל ארגוני
II. עסק מרכזי
3. מצב פיתוח
4. ניתוח יתרונות וחסרונות
סעיף 2 מפעלים
א. פרופיל ארגוני
II. עסק מרכזי
3. מצב פיתוח
4. ניתוח יתרונות וחסרונות
סעיף 3 מפעלים
א. פרופיל ארגוני
II. עסק מרכזי
3. מצב פיתוח
4. ניתוח יתרונות וחסרונות
סעיף 4 מפעלים
א. פרופיל ארגוני
II. עסק מרכזי
3. מצב פיתוח
4. ניתוח יתרונות וחסרונות
סעיף 5 מפעלים
א. פרופיל ארגוני
II. עסק מרכזי
3. מצב פיתוח
4. ניתוח יתרונות וחסרונות

פרק 11 ניתוח וחיזוי של סיכויי הפיתוח של תעשיית בגדי היוגה בסין מ-2021 עד 2026
החלק הראשון הוא הניתוח של סיכויי הפיתוח העתידיים של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. ניתוח סביבת ההשקעות המקומית של תעשיית בגדי היוגה
2. ניתוח הזדמנויות שוק של תעשיית בגדי היוגה בסין
שלוש, תחזית הצמיחה של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק השני הוא חיזוי מגמת ההתפתחות העתידית של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק השלישי של תחזית התפתחות שוק בגדי היוגה הסינית
I. תחזית גודל השוק של תעשיית בגדי היוגה בסין
שנית, תחזית צמיחה בגודל שוק בגדי היוגה בסין
שלוש, תחזית ביגוד יוגה בסין בקנה מידה ערך פלט
ארבע, תחזית תעשיית בגדי היוגה בסין תפוקת צמיחת ערך
V. תחזית של היצע וביקוש של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק הרביעי של תחזית הרווחים של תעשיית בגדי היוגה בסין
ראשית, תחזית גידול הרווח הגולמי של תעשיית בגדי היוגה בסין
שניים, תחזית בגדי יוגה בסין ברווח הכולל

פרק 12 סיכוני השקעה וניתוח שיווקי של תעשיית בגדי היוגה בסין מ-2021 עד 2026
הסעיף הראשון ניתוח סיכון השקעות יוגה בגדי יוגה
I. ניתוח סיכוני מדיניות של תעשיית בגדי היוגה
שניים, ניתוח סיכונים טכני של תעשיית בגדי היוגה
שלוש, ניתוח סיכונים בתעשיית בגדי היוגה
Iv. ניתוח סיכונים אחר של תעשיית בגדי היוגה
החלק השני ביגוד יוגה ניתוח והצעות לפיתוח עסקי
I. מודל עסקי של תעשיית בגדי היוגה
שניים, מודל מכירות של תעשיית בגדי היוגה
שלוש, כיוון חדשנות תעשיית בגדי יוגה
החלק השלישי אסטרטגיות התמודדות של תעשיית בגדי היוגה
ראשית, נצלו את ההזדמנות של השקעה לאומית
II. יישום ברית אסטרטגית תחרותית
שלישית, אסטרטגיות ההתמודדות של המיזם עצמו

פרק 13:2021-2026 בסין ביגוד יוגה אסטרטגיית פיתוח אסטרטגיית והצעות תכנון
החלק הראשון הוא ניתוח אסטרטגיית המותג של תעשיית בגדי היוגה בסין
ראשית, החשיבות של מותג בגדי יוגה
שני, יוגה מפעלי בגדי ליישם את המשמעות של אסטרטגיית המותג
שלוש, ניתוח סטטוס מותג יוגה בגדי יוגה
ארבע, אסטרטגיית מותג יוגה בגדי יוגה
חמש, אסטרטגיית ניהול אסטרטגית של מותג בגדי יוגה
החלק השני של תעשיית בגדי היוגה בסין יישום אסטרטגיית מפתח של לקוחות
ראשית, ההכרח ביישום אסטרטגיית מפתח של לקוחות
II. להקים לקוחות מפתח בצורה סבירה
שלישית, אסטרטגיית שיווק ללקוחות מפתח
רביעית, לחזק את ניהול לקוחות מפתח
חמש, יישום אסטרטגיית לקוח מפתח להתמקד בבעיה לפתור
החלק השלישי של תעשיית בגדי היוגה בסין אסטרטגי ניתוח תכנון מקיף
I. תכנון אסטרטגי מקיף
2. אסטרטגיית פיתוח טכנולוגי
3. אסטרטגיית תיק עסקי
Iv. תכנון אסטרטגי אזורי
5. תכנון אסטרטגי תעשייתי
וי. אסטרטגיית מותג שיווקית
Vii. תכנון אסטרטגיה תחרותית

פרק 14:2021-2026 בסין ביגוד יוגה אסטרטגיית פיתוח והצעות השקעה
החלק הראשון של ניתוח אסטרטגיית המוצר של תעשיית בגדי היוגה בסין
I. אסטרטגיית פיתוח מוצרי שירות
שנית, אסטרטגיית פילוח שוק
שלישית, בחירת שוק היעד
חלק שני: ניתוח אסטרטגיית תמחור של תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק השלישי של אסטרטגיית ערוץ השיווק של תעשיית בגדי היוגה בסין
א. אסטרטגיית בחירת ערוץ תעשיית בגדי היוגה
שניים, אסטרטגיית שיווק של תעשיית בגדי היוגה
החלק הרביעי של אסטרטגיית מחירי תעשיית בגדי היוגה בסין
החלק החמישי מתבונן בהצעת ההשקעה של אנליסטים בתעשייה העולמית
I. ניתוח תחומי השקעה מרכזיים של תעשיית בגדי היוגה בסין
ניתוח של מוצרי השקעה מרכזיים בתעשיית בגדי היוגה בסין


זמן פרסום: 07-09-2021